Internat


Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej działa internat z pełnym zapleczem socjalnym, który prowadzi pełną rewalidację społeczną i działania integracyjne.

Na terenie internatu działają kółka zainteresowań:

      1. Kółko szachowo-warcabowe - p.A.Owczarek-Lipińska

       2. Dyskusyjny klub filmowy /Wyjścia do kina -  p. A.Owczarek-Lipińska

       3. Teatr / Wyjścia do teatru – p.M.Truchła-Szpularz

       4. Kółko plastyczne – p. M.Truchła-Szpularz, A.Owczarek-Lipińska

       5. Kącik kulinarny –p.  M.Truchła-Szpularz

       6. Kółko sportowe-   p.A.Ryś

       7. Kółko ekologiczne „Ja, środowisko I moje zdrowie” – p. B.Tarabura

       8. Konsultacje z matematyki  – p. I.Chmielarska. p. A.Ryś

       9. Zajęcia kulinarne  – p. M.Krajewska-Wawszczyk

      10. Trening inteligencji  – p. E.Bednarska

     11. Programy profilaktyczne we współpracy z SANEPIDEM:

            - „Smak życia” – debata o dopalaczach  - M.Krajewska-Wawszczyk

            - Znamię „Znasz je” – co powinieneś wiedzieć o czerniaku skóry – B.Tarabura

            - Wybierz życie” – pierwszy krok – profilaktyka raka szyjki macicy – B.Tarabura

            - „ARS” – jak dbać o miłość – M.Truchła-Szpularz

            - „Podstępne WZW” – E.Bednarska

Programy realizowane 1 raz na semestr.

12. Pracownia życia codziennego – czynności usamodzielniające

 


W ramach wolnego czasu organizowane są wycieczki turystyczne, wyjścia rekreacyjne i edukacyjne oraz dyskoteki szkolne. Młodzież uczestniczy także w obozach rehabilitacyjnych.

 


 

Konto na które można dokonywać wpłat za wyżywienie:
ING Bank Śląski 31 1050 1243 1000 0022 6756 6558

© SOSW Chorzów 2008 - 2015