Egzamin zawodowy

 

Informator do zawodu TECHNIK MASAŻYSTA + errata

Informator do zawodu TECHNIK PRAC BIUROWYCH + errata

Informator do zawodu ŚLUSARZ

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Technikum)

 

1. część pisemna - 10 stycznia 2019 r.,

godz. 12.00 – Technik Prac Biurowych

godz. 14.00 – Technik Masażysta


2. część praktyczna:

18 stycznia 2019 r. - Technik Prac Biurowych

26-29 stycznia 2019 r. - Technik Masażysta

 

data wydania swiadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 22 marca 2019 roku.

data przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów – 24 maj 2019 roku.

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawoddzie (ZSZ)

 

1. część pisemna:

18 czerwca 2019 r. , 

2. etap praktyczny:

21 czerwca - 4 lipca 2019 r.

 

wydanie dyplomów – 30 sierpnia 2018 roku.

 

© SOSW Chorzów 2008 - 2015