Dokumenty szkoły

 

:: Statut Szkoły, tekst jednolity (zmiany 2016) (dokument MS Word)

 

:: Koncepcja Pracy (dokument MS Word)

 

:: WSO tekst jednolity (zmiany 2015) (dokument MS Word)

 

:: Plan rozwoju szkoły (dokument MS Word)

 

:: Program Profilaktyki (dokument MS Word)

 

:: Program wychowawczy (dokument MS Word)

 

:: Model współpracy z pracodawcą (dokument MS Word)

© SOSW Chorzów 2008 - 2015